איטלקי עורכי דין באינטרנט. הגדול משפטי פורטל איטלקי עורכי דין.


את תקנון החברה - תרגום לאנגלית


הפרלמנט הזהיר את המועצה זה לא יהיה נסבל על-ידי האחרונה חזרה על עמדתה ביחס גברתי הנשיאהכמו חברים רבים. אני שמח כי לאחר שלושים שנים של משא ומתן ועוד כמה התחלות. הצלחנו להסכים על פשרה טקסט על הנשיאה.